Tính toán lượng sơn trên tường và trần nhà

Một máy tính sơn trực tuyến cho các bức tường sẽ giúp bạn tính toán lượng sơn cần thiết dựa trên diện tích cửa ra vào và cửa sổ.

Tiêu thụ sơn tường

Loại sơn
Chiều dài phòng (m)
Phòng rộng (m)
Chiều cao tường (m)
Khu vực cửa sổ (sq.m)
Diện tích cửa (sq.m)
Số lượng cửa sổ
Số lượng cửa
Tiêu thụ sơn: 0 tôi

Tiêu thụ sơn cho trần nhà

Sơn gì?
Chiều dài phòng (m)
Phòng rộng (m)
Tiêu thụ sơn: 0 tôi
Máy tính tương tự
Thêm một bình luận

Sơn

Keo dán

Các công cụ