Tiêu thụ keo trên mỗi mét của khớp

Sử dụng máy tính, bạn có thể tìm ra mức tiêu thụ chính xác của keo silicone, acrylic hoặc polyurethane khi niêm phong các mối nối từ 1 mét trở lên.

Tiêu thụ keo silicone (chạy mét từ một hộp mực)

Đường may rộng mm
Độ sâu đường may, mm
Sản lượng ước tính từ hộp mực (310ml)

Tiêu thụ keo trên 1 m đường may

Đường may rộng mm
Độ sâu đường may, mm
Chiều dài đường may, m
Ống (600ml)
Vỏ đạn (310ml)
Cartouche nhỏ (80ml)
Ống (50ml)

Tiêu thụ chất kết dính (mét tuyến tính)

Đường kính lỗ mm
Hộp mực thoát (300 ml)
Lối ra từ ống (115ml)

Nếu bạn thực hiện các phép tính độc lập, bạn cần nhân chiều dài với chiều rộng và chiều cao của đường may. Kết quả là, khối lượng của khớp được tính toán, tương ứng với khối lượng cần thiết của chất bịt kín.

Máy tính tương tự
Thêm một bình luận

Sơn

Keo dán

Các công cụ